Milieu

Nederland produceert elk jaar 60 miljard kilo afval. De overheid wil minder afval en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk nuttig gebruiken. Dat is de opgave voor overheden en bedrijven, maar ook voor burgers. In Nederland wordt 80% van het afval gerecycled. De overheid wil dit verhogen naar 83% in 2015.

Bouwafval en sloopafval bevatten vaak verschillende soorten afval, zoals hout, kunststof, steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand, metaal en chemisch afval. Het beste kunt u deze stoffen zoveel mogelijk gescheiden houden en het door OVT naar de milieustraat laten brengen.

Container voor bouwafval en sloopafval

Bij grotere hoeveelheden bouwafval en sloopafval is het vaak handiger een speciale container in te huren bij OVT. Soms mag u in zo’n container verschillende stoffen gemengd aanbieden omdat achteraf nog scheiding plaatsvindt.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Afval storten

Afval dat niet kan worden gebruikt of verbrand, eindigt op een stortplaats. Meestal gaat het om bedrijfsafval, zoals zwaar verontreinigde grond en asbesthoudend puin. Om te voorkomen dat het afval alsnog de bodem of het grondwater verontreinigt, zorgt de beheerder van een stortplaats ervoor dat de grond wordt afgedicht met een dikke laag folie. Regenwater dat op de vuilnisbelt valt, wordt via buizen afgevoerd en gezuiverd. Is de stortplaats vol, dan wordt die met een bovenlaag veilig afgedekt, onder meer met folie en een dikke laag aarde, gras en andere beplanting. Sommige vuilstorten krijgen een tweede leven als golfbaan of recreatiegebied.

Omdat in Nederland steeds meer afval wordt gebruikt, is de hoeveelheid stortafval flink afgenomen. Werd er in 1992 nog ruim 13 miljard kilo gestort, in 2008 is dat afgenomen tot minder dan 4 miljard kilo

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval

Openingstijden

Maandag – vrijdag | 8:00 – 18:00
Zaterdag | 9:00 – 12:00

Te.: 0543-532355 (keuze 1)


Het laten afvoeren van asbest wordt u een stuk makkelijker gemaakt door onze asbest dienst.